Reklamacje - My Sex Shop
Dyskretna przesyłka | Wysyłka tego samego dnia | Darmowa dostawa od 250 zł

Reklamacje

Wobec wszystkich produktów zakupionych przez Państwa w sklepie mysexshop.pl przysługują Państwu uprawnienia z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru, w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym (rękojmia za wady rzeczy sprzedanej).
Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej nie przysługują klientowi będącemu przedsiębiorcą, tj. klientowi dokonującemu zakupu w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.
Reklamacja może zostać złożona pisemnie na adres: LAFAR Rafał Ochmański, ul. Mińska 16/13, 03- 808 Warszawa lub drogą mailową na adres: sklep@mysexshop.pl.
Składając reklamację mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego na naszej stronie jednak nie jest to obowiązkowe.
W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania wzoru formularza reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej: 1) imię, nazwisko, adres do korespondencji i dane kontaktowe; 2) informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia; 3) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 4) żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji. Powyższe informacje ułatwią nam sprawne przeprowadzenie procesu reklamacji.
Rozpatrzymy Państwa reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się do Państwa reklamacji w powyższym terminie oznacza, że uznaliśmy ją za uzasadnioną.

Serwis zawiera materiały o tematyce erotycznej

Wchodząc dalej oświadczasz że jesteś osobą pełnoletnia